Musaj, E. and Ramaj, Y. (2023) “Përshkrimi arkivor, përkufizime, objektiva dhe impakti i teknologjisë së informacionit”, Arkivat Shqiptare, 58(1-2), pp. 71–80. Available at: https://albanica.al/arkivat/article/view/827 (Accessed: 9 December 2023).