[1]
D. Shaholli, “Roli i arkivave dhe politikave arkivore në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut”, ArkShqip, vol. 58, no. 1-2, pp. 15–22, May 2023.