[1]
E. Musaj and Y. Ramaj, “Përshkrimi arkivor, përkufizime, objektiva dhe impakti i teknologjisë së informacionit”, ArkShqip, vol. 58, no. 1-2, pp. 71–80, May 2023.