Sejdini, E. “Institucionet Arkivore kombëtare Dhe Nevoja E Trajnimit Të vazhdueshëm për Rritjen E cilësisë Të punonjësit Arkivor”. Arkivat Shqiptare, vol. 57, no. 1-2, May 2023, pp. 211-22, https://albanica.al/arkivat/article/view/816.