Musaj, E., and Y. Ramaj. “Përshkrimi Arkivor, përkufizime, Objektiva Dhe Impakti I Teknologjisë Së Informacionit”. Arkivat Shqiptare, vol. 58, no. 1-2, May 2023, pp. 71-80, https://albanica.al/arkivat/article/view/827.