1.
Musaj E, Ramaj Y. Përshkrimi arkivor, përkufizime, objektiva dhe impakti i teknologjisë së informacionit. ArkShqip [Internet]. 2023 May 19 [cited 2023 Dec. 9];58(1-2):71-80. Available from: https://albanica.al/arkivat/article/view/827