Vëll. 56 No. 1-2 (2020): Arkivat Shqiptare

Arkivat Shqiptare
ISSN: 2523-6636
Vëll. 56 No. 1-2 (2020)
Botuar: 2021-10-16

Metodologjia e përpilimit të planit strategjik të arkivit

Prof. Dr. Jusuf Osmani
9-21

Digjitalizimi dhe ruajtja digjitale mundësi për ndryshim të proceseve dhe metodave të punës së arkivistit

MA Bekim Aliu
93-98

Bashkëpunimet e DPA-së dhe roli i medias për informimin e publikut

Msc. Elsa Saka
23-28

OKB-ja pёr shkeljen e të drejtave të Shqiptarëve në Kosovë më 1990-1997 sipas dokumentacionit të arkivit të Kosovës

MA Ademi Adem
29-39

Mbrojtja e të dhënave personale në shërbimin arkivor

MA Shpresa Mekaj
41-48

Risitë digjitale dhe shfrytëzimi i dokumentacionit

Ergi Zaloshnja
49-53

From archive to history

Dr. Franziska Anna Zaugg
55-66

Risitë në sallën e studimit dhe dokumenti i digjitalizuar arkivor si ndihmesë për studiuesit

Ilda Kalldani
67-72

Era digjitale në lëmin e arkivistikës

Kristi Kaba
73-83

Digjitalizimi i lëndës arkivore dhe qasja online në arkiva

MA Demokrat Vataj
85-92

Digjitalizimi dhe ruajtja digjitale Mundësi për ndryshim të proceseve dhe metodave të punës së arkivistit

MA Bekim Aliu
93-98

Fuqizimi i strukturës inspektuese për arkivat gjatë viteve 2017-2020

Ylber Ramaj
99-102

Formimi I arkivistit si domosdoshmëri për përsosmërinë e punës me dokumente

Dr. Lorenc Agalliu
103-110

Trajnimet arkivore në dhjetëvjeçarin e fundit në drejtorinë e përgjithshme të arkivave

Gea Sulo
111-114

Arkivat dhe dëmtimet nga faktorët shoqërorë në Shqipëri (djegiet, shkatërrimet dhe humbjet e dokumenteve)

Dr. Endrit Musaj
115-120

Ngritja e nivelit të vetëdijësimit të stafit të administratës publike në mbrojtjen e dokumentacionit arkivor

Ph. Dc. Refike Sülçevsi
121-128

Çështja shqiptare në arkivat britanike (1919-1923)

Edmond Shehi
129-144

Situata politike në Prishtinë në vitet 1945-1999

MA Abaz Makolli
145-154

Krijimtaria letrare dhe artistike e të burgosurve politikë shqiptarë në Jugosllavi

MA Fikrie Berisha
155-171

Procesi i punës on-line, hedhja e katalogëve

Myrteza Sharra
173-177

Unifikimi i terminologjisë arkivore në përshkrimin arkivor

Dr. Erena Haska
179-187

Njësia e administrimit të dokumenteve zyrtare sipas ligjit

MA Sami Sallahu
199-209

Riorganizimi i materialit arkivor në depo të Arkivit Shtetëror të Kosovës

Mr. sc. Zelije Shala
211-217

Konservimi dhe restaurimi i dokumenteve të gjykatës së qarkut të Prizrenit

Ma. Hasbije Krasniqi, Ing. Gjon Gegaj
189-197

Qasja në dokumentet e pronësisë dhe një përshkrim i shkurtër i tyre

Eralda Cara
219-223

Përpunimi i lëndës arkivore, rëndësia e saj dhe arkivisti

Fatjon Lalaj
225-228

Hapja e të dhënave dhe qasja në dokumente zyrtare

MA Shqipe Bekteshi Muçolli
229-237