Vëll. 57 No. 1-2 (2021): Arkivat Shqiptare

Arkivat Shqiptare
ISSN: 2523-6636
Vëll. 57 No. 1-2 (2021)
Botuar: 2023-05-18

Kompetenca dhe inkompetenca ligjore e menaxhimit dhe dhënies për shfrytëzim të dokumenteve arkivore

Mr. sc. Bedri Zyberaj
9-14

Qasja në dokumente publike dhe mbrojtja e të dhënave personale në Kosovë

PhDc. Fatmir Arifi, MA Jeton Arifi
15-24

Popullsia dhe vendbanimet e Ulqinit në shek. XIX sipas dokumenteve arkivore malazeze

Dr. Nail Draga
25-34

Shkollat fillore publike katërvjeçare (sibjan dhe ibtidai mektebet) në trevën e Krajës sipas dokumenteve të arkivit osman të shtetit – Stamboll fundi i shek. XIX dhe fillimi i shek. XX

Mr. Ali Bardhi
35-46

Fondet e gjykatave të sheriatit në arkivin e Kosovës dhe rëndësia e tyre

Dr. Sadik Mehmeti
47-60

Çarmatimi dhe kalimi me dhunë i shqiptarëve në Mal të Zi në fenë ortodokse sipas dokumenteve arkivore të arkivit shtetëror të Malit të Zi në Cetinë

Hajrullah Hajdari
61-82

Mjetet informative shkencore në arkiva

MA Hysen Azemi
83-96

Risi të ruajtjes së dokumeneteve arkivore pranë ASHVE

Dr. Florenca Stafa, Msc. Ergyseda Shpataraku, PhDc. Dhurata Lamçja
97-110

Koleksioni i fotografive në arkivin e Kosovës dokumente për njohjen e Kosovës të shekullit të kaluar

Dr. Hatixhe Ahmedi
111-124

Gjeçovi, etnolog dhe studiues i shquar i kulturës popullore

MA Theodhora Lena
125-134

Krijimi dhe evoluimi strukturor i arkivit të sistemit në Ministrinë e Punëve të Jashtme 1964-1993

MA Alketa Luari
135-144

Veprimtaria dhe zhvillimi i arkivave në Maqedoni nga viti 1926-1951

MA Vullnet Iseni
145-158

Arkivi dhe domosdoshmëria e arkivimit të mediave sociale

Msc. Fatjon Balliu, MA Rezart Mezani
159-166

E shkuara historike në trajtën e suvenirëve

MA Kristi Kaba
167-172

Metodologjia e riskut, një risi për mirëmenaxhiminin e veprimtarisë së trupës inspektuese të drejtorisë së përgjithshme të arkivave

Dr. Endrit Musaj, MA Ylber Ramaj
173-188

Roli i administratës publike në menaxhimin dhe ruajtjen e dokumentacionit publik

MA Elsa Zyberaj
189-198

Roli, detyrat e sekretarisë dhe arkivit në institucionet e administatës shtetërore

MA Leonard Durmishi
199-210

Institucionet arkivore kombëtare dhe nevoja e trajnimit të vazhdueshëm për rritjen e cilësisë të punonjësit arkivor

MA Enkelejda Sejdini (Balla)
211-222

Trajnimi i arkivistëve në kosovë nga fillimi i viteve ’70 deri në ditët e sotme

MA Eldina Arifi
223-236

Teknologjia e numërizimit në arkivin qendror shtetëror Vështrim i shkurtër mbi projektin “Modernizimi i arkivave të Shqipërisë”

Adriana Shehu
237-244