Vëll. 58 No. 1-2 (2022): Arkivat Shqiptare

Arkivat Shqiptare
ISSN: 2523-6636
Vëll. 58 No. 1-2 (2022)
Botuar: 2023-05-19

Arkivat, vlera dhe rëndësia e tyre sipas Rexhep Qosjes Përkitazi me observimet letrare të Rexhep Qosjes për arkivat në romanin “Të fshehtat e treguara”

Mr. sc. Bedri Zyberaj
9-14

Roli i arkivave dhe politikave arkivore në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut

MA Dorina Shaholli
15-22

Trashëgimia e përbashkët arkivore përtej kufijve politikë

Msc. Enkelejda Sejdini (Balla)
23-30

Arkiva dhe praktika e kërkimit në distancë

Msc. Ornela Koni
31-42

Ndikimi i pandemisë Covid-19 në ecurinë e zhvillimit normal të punës në arkivat e Kosovës

MA Fikrije Berisha
43-52

Historiku i fondkrijuesit të Komitetit Ekzekutiv i Këshillit popullor i Rrethit Përmet 1945-1965

Dr. Lorenc Agalliu
53-62

Aktivitetet ideopolitike të Lidhjes Komuniste të Kosovës për shuarjen e “aksioneve armiqësore” të Shqiptarëve sipas një dokumenti të vitit 1983

MA Vullnet Iseni
63-70

Përshkrimi arkivor, përkufizime, objektiva dhe impakti i teknologjisë së informacionit

Dr. Endrit Musaj, Ylber Ramaj
71-80

Një vështrim krahasues mbi tipologjinë gjuhësore të dokumentit zyrtar në shqipëri në dy periudha historike (1945-1990 vs 1990 dhe në vazhdim)

Prof. as. dr. Anyla Saraçi
81-92

Dokumentet arkivore të fondit të inspektoratit të arsimit në Prizren

Mr. Zelije Shala
93-104

Arkivi i personave të zhdukur në Kosovë gjatë viteve 1998-1999, zhvillimi dhe sfidat e tij

MA Valbona Islami-Krasniqi
102-112

Fondet personale në arkivin e Kosovës rëndësia e tyre dhe një si model

Prof. asoc. dr. Sadik Mehmet
113-122

Koleksioni i fotografive në arkivin e Kosovës si burim për kërkime etnografike

Dr. Valon Shkodra
123-130

Kolonizimi i Ulqinit me popullsi malazeze në shek. XIX sipas dokumenteve arkivore

Dr. Nail Draga
131-142

Isa Boletini në dokumentet osmane

Dr. Hatixhe Ahmedi
143-158

Isa Boletini në dokumentet malazeze

Hajrullah Hajdari
159-174

Politika e jashtme e Qeverisë së përkohshme të Vlorës sipas dokumenteve arkivore

PhDc. Gea Sulo
175-182

Njohja e Atë Gjergj Fishtës në arkivin e institutit të gjuhësisë dhe letërsisë pranë akademisë së studimeve Albanologjike, Tiranë

Dr. Rovena (Vata) Mikeli
183-196

Ndryshimi dhe zgjidhja e drejtë e kërkesave e të ankesave të qytetarëve përpara viteve 1990 dhe në ditët e sotme në arkivat e Shqipërisë

Msc. Ergyseda Shpataraku, Estela Mema
197-204