Rreziqet e ekspozimit të fëmijëve para ekraneve të pajisjeve teknologjike në zhvillimin psikologjik

Autorët

 • Nita Beluli Luma Universiteti “Nënë Tereza” –Shkup
 • Vasfije Jashari

DOI:

https://doi.org/10.58923/diskutime.v12i29-30.3857

Abstrakti

Ky punim ka për qëllim të analizoje dhe ta bëje të del në pah varësin dhe rreziqet e ekspozimit të fëmijëve para ekraneve të pajisjeve teknologjike në zhvillimin psikologjik theksuar mirë pikat të cilat kanë të bëjnë me shëndetin mendor, zhvillimin psikologjik dhe rolin e prindërve në parandalimin e keqpërdorimit të teknologjisë. Me fjalë të tjera ky punim tenton të shpjegojë konceptin e pajisjeve teknologjike, konceptin e zhvillimit psikologjik, rrezikshmërinë e botës virtuale, dhe kontrollimin e kohës së kaluar në to. Gama e gjerë e informacioneve të disponoheshe në internet dhe qasjet në forma të ndryshme kanë bërë që fusha e studimit në këtë drejtim të jetë gjithashtu mjaft i gjerë, duke marr parasysh që ndikimi i teknologjisë ka reflektuar në zhvillimin dhe shëndetin psikosocial ashtu dhe në atë fizik. Ndaj qëllimi i studimit është të kuptojë se në çmasë këta shqetësime janë të pranishme edhe në mesin e fëmijëve tanë dhe sikurse është konkluduar se fëmijët në vendin tonë tregojnë përdorim të lartë të pajisjeve teknologjike, respektivisht kompjuterë personal dhe celularëve, dhe kalojnë kohë relativisht të lartë ku më shumë se 50% prej atyre kalojnë prej 2 e më shumë orë para këtyre ekraneve me epërsi në lojëra PubG me karakter të dhunshëm. Me rëndësi të veçantë janë konstatimet mbi mirëqenien emocionale ku 67% shprehin ndenja negative pas konsumimit të kohës para ekraneve dhe botës virtuale dhe shumica e tyre rangojnë probleme dhe dëme nga përdorimi i këtyre pajisjeve dhe shumë pak dobi, paçka se prindërit në masë të madhe (82%) nuk i lejojnë të qëndrojnë dhe përdorin këto pajisje ata sërish ia dalin mbanë të manovrojnë qoftë edhe tinëzi me to.

Fjalët kyçe:

pajisjet teknologjike, zhvillimi psikologjik, zhvillimi i fëmijëve, varësia teknologjike

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

 1. Available at: https://www.statista.com/statistics/387418/children-reading-interest-germany/

 2. Bellenir,K (2010).Mental health information for teens,third edition,Omnigraphics,Inc.

 3. Brestovci, M., & Sinani, A. (2022). Comparative analysis of English prepositions in and on translated into Albanian. Journal of Language Teaching and Research, 13(3), 462-470. doi: https://doi.org/10.17507/jltr.1303.02

 4. Chery,K. (2020). Issues in Developmental Psychology, available at: https://www.verywellmind.com/issues-in-developmental-psychology-2795069

 5. Chery,K.(2023).7Teoritë kryesore të zhvillimit,available

 6. Dragaj,A. (2019). Aty ku mbretëron teknologjia, venitet përqendrimi, available at: https://eshendetesia.com/blog/54/view.(1976)

 7. Glazzard,J & Stones,S.(2019)Social Media and Young People’s Mental Health,available at: https://www.researchgate.net, https://www.verywellmind.com/child-development-theories-2795068

 8. Kabakçı, I., Odabaşı, H. F. & Çoklar, A. N. (2008). Parents’ views about internet use of their children. International Journal of Education and Information Technologies, 2(4), 248-255.

 9. Kelmedi,I & Behgjet,G. (2018). Zhvillimi Psiko-Social dhe emocional i fëmijëve dhe inkuadrimi i tyre në punë,available at: https://ssrn.com/abstract=3151932 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3151932

 10. Koha, Rriten keqpërdorimet në rrjetet sociale (2018) available at: https://www.koha.mk/rriten-keqperdorimet-ne-rrjetet-sociale/

 11. Lee, S.J. & Chae, Y. G. (2007). Children's internet use in a family context: influence on family relationships and parental mediation. Cyberpsychology & Behavior, 10(5), 640-644.

 12. Moosborger, B. (2008). Is internet addiction addressed in the classroom? A survey of psychology textbooks. Computers in Human Behavior, 24, 468-474.

 13. Portalb, Roli i prindërve në parandalimin e keqpërdorimit të teknologjisë, available at: https://arkiv.portalb.mk/785254-roli-i-prinderve-ne-parandalimin-e-keqperdorimit-te-teknologjise/

 14. Rot,N. (1990). Psikologjia e përgjithshme. Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës.

 15. Smith,J. (2008).The Physical Play and Motor Development of Young Children,Center for Early Childhood Education. Eastern Connecticut State University

 16. Taprial, V. and Kanwar, P. (2012) Understanding Social Media. Bookboon, London.

 17. Taprial,V & Kanwar,P(2012)Understanding social media, Bookboon.

 18. Tarhan, N. & Nurmedov, S. (2011). Bağımlılık. [Addiction]. İstanbul: Timaş.

 19. Tarhan,N., Nurmedov S. (2011). Varësia, Pena.

 20. The Sidney Children Hospital Network, Screen time and children, available at: https://www.schn.health.nsw.gov.au/fact-sheets/screen-time-and-children

Downloads

Botuar

2024-02-07

Si të citoni

Luma, Nita, and Vasfije Jashari. 2024. “Rreziqet E Ekspozimit Të fëmijëve Para Ekraneve Të Pajisjeve Teknologjike Në Zhvillimin Psikologjik”. Diskutime 12 (29-30):61-69. https://doi.org/10.58923/diskutime.v12i29-30.3857.