Format e presionit politiko-ekonomik në Kosovë nga administrata shtetërore jugosllave gjatë viteve 1945-1960

Autorët

 • Blerim Carani University of Prishtina “Hasan Prishtina”

DOI:

https://doi.org/10.58923/diskutime.v12i31-32.3869

Abstrakti

Populli i Kosovës gjatë Luftës së Dytë Botërore ka dhënë një kontribut të madh për çlirimin e Kosovës, në luftën kundër okupuesve fashistë e nazistë. Këtë kontribut e dokumentojnë brigadat ushtarake të krijuara në Kosovë, numri i viktimave, i të plagosurve, dëmtimet e shkatërrimet në përgjithësi. Populli shqiptar i Kosovës iu bashkangjit popujve të tjerë të Jugosllavisë, me idenë dhe premtimet nga krerët e lartë komunistë për vetëvendosje dhe deklarim të lirë për të ardhmen politike të Kosovës. Premtimet joshëse pas përfundimit të luftës u shndërruan në dhunë politike, likuidime të nacionalistëve shqiptarë, presione ekonomike dhe nxitje të shpërnguljeve masive të shqiptarëve për në Turqi. Në këtë punim, duke iu referuar burimeve arkivore dhe botimeve relevante mbi këtë temë, do të trajtohen në mënyrë analitike disa forma dhe metoda karakteristike të cilat u aplikuan nga nomenklatura politike serbe dhe organet shtetërore jugosllave mbi popullatën shqiptare të Kosovës në vitet e para të pasluftës.

Fjalët kyçe:

Kolonizim, konfiskim, aksioni i armëve, shpërngulja

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Author Biography

Blerim Carani , University of Prishtina “Hasan Prishtina”

PhD candidate at the University of Prishtina “Hasan Prishtina” blerimcarani1@gmail.com

References

 1. Bajrami. Hakif, “Politika pansllaviste serbe në luftë për shfarosjen e shqiptarëve 1836-1999”, Vjetari Nr. 31, (Prishtinë: Agjencia shtetërore e arkivave të Kosovës, 2004), (Dokumenti është në Arkivin e Jugosllavisë edhe në AVIIB 1945).

 2. Blaku. Rifat, “Shkaqet e ekzodit shqiptar”, në Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë shekujve, (Prishtinë: Shoqata për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga Kosova, 1992).

 3. Gjoshaj. Mehmet, Aksioni i armëve në Kosovë, me 1955-1956, (Prishtinë: Muzeu i Kosovës 2012).

 4. Hoti. Izber, Orientime dhe qëndrime politike të shqiptarëve në Kosovë, (Prishtinë: Faik Konica, 2010).

 5. Jubani. Bep, et. al. Historia e Shqipërisë dhe e shqiptarëve, (Prizren: 2001).

 6. Jusuf. Osmani, Vendbanimet e Kosovës 17, Besiana (Podujeva), (Prishtinë: 2005).

 7. Lalaj. Ana, Kosova Rruga e gjate drejt vetevendosjes 1948-1981, (Tiranë Mësonjëtora e pare, 2000).

 8. Kryeziu, Veli. Ndryshimet politiko-shoqërore në Kosovë 1918-1941 sipas shtypit mbarëshqiptar: (monografi), (Prishtinë: Lena Graphic Design, 2021).

 9. Nasi. Lefter, Ripushtimi i Kosovës, Shtator 1944-Korrik 1945, (Tiranë: Instituti i Historisë, 1994).

 10. Nushi. Pajazit, “Motive psikologjike të mërgimit të shqiptarëve në vitet 1945-1966”, në Shpërnguljet e shqiptarëve gjatë shekujve, (Prishtinë: Shoqata për kthimin e shqiptarëve të shpërngulur nga Kosova, 1992).

 11. Obradoviq. Milovan, Reforma Agrare dhe Kolonizimi në Kosovë (1918-1941), (Prishtinë: Instituti i Historisë, 2005).

 12. Prifti. Kristaq, Gjenocidi dhe Komplotet Antishqiptare të Serbomëdhenjve, (Tiranë: Akademia e shkencave e Shqipërisë, 2017).

 13. Pushkolli. Fehmi, Lëvizja revolucionare e sindikatave dhe lidhja e sindikatave të Kosovës 1919-1975. (Këshilli Krahinor i lidhjes së Sindikatave të Kosovës, Enti i historisë së Kosovës, 1977).

 14. Sejdiu. Fatmir, Politika Agrare si Instrument i Shtypjes Nacionale në Kosovë, (Prishtinë: 2001).

 15. Arsim Sinani & Veli Kryeziu, Yugoslav Totalitarian Society, Discrimination Against Albanian and Bulgarian Minorities in Macedonia, Балканистичен Форум, 3, 32/2023, P. 167-185, https://doi.org/10.37708/bf.swu.v32i3.9

 16. Shtylla. Zamir, “Shpërngulja e shqiptarëve në Jugosllavi pas luftës së dytë botërore 1950-1966”, në E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi, (Tiranë, Akademia e shkencave e RPS të Shqipërisë, 1990).

 17. Verli. Marenglen, Ekonomia e Kosovës në Vargonjtë e Politikës Jugosllave 1945-1990, (Tiranë: Mësonjëtorja e parë, 2000).

 18. АЧКОСКА, Виолета Задолжителниот откуп во Македонија 1945 – 1953, (Скопје: Институт за национална историја, 1995).

Downloads

Botuar

2024-02-07

Si të citoni

Carani, Blerim. 2024. “Format E Presionit Politiko-Ekonomik Në Kosovë Nga Administrata shtetërore Jugosllave Gjatë Viteve 1945-1960”. Diskutime 13 (31-32):16-24. https://doi.org/10.58923/diskutime.v12i31-32.3869.