Vizioni ushtarak i gjeneralit Mehmet Pashë Deralla

Autorët

 • Flogert Lila
 • Ores Radhima

DOI:

https://doi.org/10.58923/diskutime.v7i23.549

Abstrakti

Në këtë punim do të paraqesim një historik të shkurtër për veprimtarinë e Mehmet Pashë Derallës. Kjo figurë e shtetit shqiptar, e cila akoma nuk është vlerësuar aq sa duhet deri në këto momente për gjithë veprimtarinë e tij dhe kontributin që ka dhënë në formimin e shtetit shqiptar dhe mbrojtjen e tokave nga synimet e fqinjëve tanë për t’i pushtuar. Akoma nuk është bërë një punim që të jetë i denjë për këtë figurë. Disa historianë tanë deri më tani kanë shkruar më shumë për tradhtarët siç ishte Esad Pashë Toptani, i cili më shumë interesohej për pushtetin e tij, ndërsa për shumë figura ë cilat me të vërtetë kanë dhënë kontribut të pastër për atdheun, nuk kanë marrë akoma shpërblimin moral. Do të duhet akoma shumë punë për të treguar në pah figurën e vërtetë të Mehmet Pashë Derallës. Shpresojmë që me këtë punim të kemi dhënë një kontribut sado të vogël për këtë figurë historike të popullit shqiptar.

Fjalët kyçe:

veprimtaria e Mehmet Pashë Derallës, historia e tij, Shqipëria

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

 1. Xhafer Belegu, Lidhja e Prizrenit, Tiranë.1939, faqe.38-39

 2. Skënder Luarasi, Tri jetë, Koloneli Tomson, Ismail Qemali, Isa Boletini, Bot; Migjeni, faqe.297

 3. Universiteti Shtetëror I Tiranës, Mbi Lëvizjen Komëbtare Shqiptare, Tiranë. 1962, faqe.100

 4. AQSH, F.71, dos.1, dok, Nr.8002

 5. Darling I.Vlora, Shqipëria dhe Shqiptarët, Ismail Qemal Bej Vlora, faqe.128

 6. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Shtetërore të R.P.Sh, Qeveria e Përkohshme e Vlorës dhe veprimtaria e saj,(nëntor 1912-janar 1914), Tiranë. 1963, faqe.52

 7. Gaz, Përlindja e Shqypnisë, dt.4-7 shkurt 1914, Nr.7,8, “Organi zyrtar i Qeverisë së Përkohshme të Vlorës”.

 8. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave Shtetërore të R.P.Sh, vep e përmendur. faqe.146

 9. ASHSH, IH, Gazmend Shpuza, Kryengritja fshatare e Shqipërisë së Mesme 1914- 1915, faqe.165

 10. AIH, Vj. 24-13-1302.

Downloads

Botuar

2023-02-03

Si të citoni

Lila, Flogert, and Orest Radhima. 2023. “Vizioni Ushtarak I Gjeneralit Mehmet Pashë Deralla”. Diskutime 7 (23):295-311. https://doi.org/10.58923/diskutime.v7i23.549.