Një vlerësim për Kryengritjen Shqiptare të vitit 1912 në Kosovë, Maqedoni dhe Shkodër

Autorët

  • Romeo Gurakuqi

DOI:

https://doi.org/10.58923/diskutime.v7i23.593

Abstrakti

Kryengritja e vitit 1912 në Vilajetin e Kosovës ka qenë pjesa përmbyllëse e Revolucionit Nacional Shqiptar të viteve 1910-1912. Ajo kryengritje është kulmimi i tretë i rizgjimit më të rëndësishëm të popullit shqiptar nën Perandorinë Osmane, rizgjim i cili ka ndodhur në rrethanat e presionit të thellë shtypës dhe otomanizues të qeverisë së Turqve të Rinj mbi kombin shqiptar, shtypjes së thellë ekonomike mbi popullsinë dhe pasqyrimit të procesit dekompozues të ushtrisë otomane dhe sistemit të arnuar politik të këtij shteti në vdekje e sipër në Ballkan.

Fjalët kyçe:

Kryengritja, vilajeti i Kosovës, Perandoria osmane, turqit e rinj.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-02-07

Si të citoni

Gurakuqi, Romeo. 2023. “Një vlerësim për Kryengritjen Shqiptare Të Vitit 1912 Në Kosovë, Maqedoni Dhe Shkodër”. Diskutime 7 (23):408-12. https://doi.org/10.58923/diskutime.v7i23.593.