Shqiptarët në fotografitë e ushtrisë Austro-Hungareze gjatë Luftës së Parë Botërore 1915-1917

Autorët

  • Berat Murina

DOI:

https://doi.org/10.58923/diskutime.v7i23.602

Abstrakti

Në këtë punim të do të paraqesim disa fotografi me karakter historik të filmuara gjatë periudhës së Luftës së Parë Botërorë nga Forcat e Ushtrisë Austro-Hungareze, e që ishin prezent në territoret shqiptare. Në shumicën e fotografive shihen forcat Austro-Hungareze dhe pritjet nga qytetarët e disa qyteteve të Shqipërisë siç ishin: Shkodra, Tirana, Kruja e disa qytete të tjera shqiptare.
Rëndësi të veçanta e këtyre fotografive është se paraqitet jeta kulturore shqiptare që me shekuj ka mbizotëruar pa lënë anash si: veshjet kombëtare, traditat-zakonet, religjionet e shumë e shumë aspekte të tjera që kanë të bëjë me zhvillimin e asaj kohe.
Në arkivat shqiptar dhe ato të huaj gjinden shumë për jetën dhe kulturën shqiptarë të periudhës së Luftës së Parë Botërore e me gjerë.

Fjalët kyçe:

Fotografia, shqiptarët, Austro-Hungaria, Shkodra, Tirana, Lufta e Parë Botërore, kultura.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Downloads

Botuar

2023-02-07

Si të citoni

Murina, Berat. 2023. “Shqiptarët Në Fotografitë E Ushtrisë Austro-Hungareze Gjatë Luftës Së Parë Botërore 1915-1917”. Diskutime 7 (23):551-62. https://doi.org/10.58923/diskutime.v7i23.602.