Vendbanimi neolitik ne të rrethit Kolonjës

Authors

 • Frano Prendi
 • Skënder Aliu

Abstract

Fshati Kamnik ndodhet ne krahun e djathtë të rrjedh jes se sipërme të Lengaricës i vendosur ne të djathtë të rrugës automobilistike Ersekë-Leskovik, rreth 4 km. ne jugperëndim të qendrës se lokalitetit Barmash (fig. 1). Ne të hyrë të fshatit ngrihet një kodër e vogël shkëmbore me dy kreshta të cilën vendasit e quajnë Shkëmbi i Kamnikut. Shpati jugor dhe perëndimor i saj bie vende vende me një
pjerrësi të thikët mbi prrojin e Barmashit, ndërsa nga veriu dhe lindja ai zbret më bute dhe me shkallëzime terracore. Ne kreshtën më të lartë të kësaj kodre, ne vitin 1967, qenë konstatuar gjurmë të një pike vrojtimi të fortifikuar antike, kurse ne qafen e saj, të quajtur nga vendësit «Livadhet e qytezës» dhe poshtë kreshtës veriperëndimore u vunë re mbi sipërfaqe mjaft fragmente qeramike prehistorike. Një vit më vonë, Muzeu i Ersekës ndërmori ne këtë vend gërmime sondazhi. Punimet nxoren ne dritë gjurmë të një banimi neolitik 1 me kulturë të ngjashme me atë të tipit Maliq 1 2. Ne vitet 1969 dhe 1970, gërmimet e filluara nga Muzeu i Ersekës qenë vazhduar nga sektori i arkeologjisë i Institutit të historisë e të gjuhësisë me qëllim që të studjohej, ne një sipërfaqe më të gjerë dhe ne mënyrë më të piote, jeta dhe kultura e këtij stacioni posa të zbuluar prehistorik, veçoritë arqitektonike të tij dhe karakteri i depozitimeve shtresore. Rezultatet e gërmimeve të vitit 1969 u botuan ne Buletinin arkeologjik për përdorim të brendshëm të vitit 1969. Ne po japim këtu vetëm rezultatet e gërmimeve të vitit 1970 3. Ne këtë vit u gërmuan tre kuadrate të re ja 5 x 5 m., të cilat i shënuam me numrat XIX, XX dhe XXXIV, sipas numrimit të vendosur ne rrjetën e mëparshme të kuadrateve; Përveç këtyre u çuan deri ne fund edhe gërmimet e papërfunduara vitin e kaluar, mbi 150 m2 (kuadratët XI, XII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI 4. U gërmua me shtresa 0.20 m të thella, duke ndjekur, sipas rastit, pjerrësinë e vetë sipërfaqes se terrenit. Ne të gjitha kuadratët gërmimi vajti deri ne tabanin e tyre pjesërisht shkëmbor. Nga gërmimet e deritanishme, si edhe nga vetë konfiguracioni i terrenit, del se banimi duhet të ketë qenë shtrirë mbi një sipërfaqe shumë të kufizuar.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. S. Aliu, Zbulime të reja të kulturës Hire ne rrethin e Kolonjës, SH., 1969, f. 159-162.

 2. Për periudhën e kulturës se vendbanimit shumështresash të Maliqit, shih Fr. Prendi, La civilisation préhistorique de Maliq, S.A., 1966, 1 f. 256.

 3. Ne vitin 1969 gërmimet u bënë nën drejtimin e B. Jubanit dhe rezultatet u botuan nga S. Aliu — B. Jubani, Vend-banimi prehistorik i Kamnikut (Kolonjë), B.A., Tirane 1969 f. 1-13. Ne vitin 1970 punimet i drejtoi autori i pare i këtij punimi. Morën pjesë si bashkëpuntorë S. Aliu dhe N. Bodinaku, skicografi S. Mihalçka, studente të fakulteteve të historisë e të filologjisë dhe të inxhinjerisë.

 4. S. Aliu — B. Jubani, Vep. e cit.

 5. Po aty f. 2

 6. S. Aliu, Vep. e cit., f. 159; S. Aliu-B. Jubani, Vep. e cit. f. 8.

 7. F. Prendi, Vep. e cit., f. 256, fig. 2.

 8. S. Aliu-B. Jubani Vep. e cit., f. 7

 9. Fr. Prendi, Vep. e cit., Tab. III,a

 10. D. Mustilli, Relazione preliminare sugli scavi archeologici in Albania (1937-40) né RAI, Rendiconti della classe di schienze morali e storiche II (1941) f. 681, fig. 3.

 11. Fr. Prendi, Vep. e cit., Tab. III,b.

 12. Ch. Delvoye, Remarques sur la seconde civilisation néolithique dy continent Grec et des iles avoisinantes, BCH., LXXIII-1 949-1, f. 107, fig. 23.

 13. Hr. Tsuntas, Hai proistorikai akropoleìs Dimeni kai sesklu, Athinais 1908, f. 322, fig. 322, fig. 246-250;

 14. Fr. Prendi, Vep. e cit., Tab. III,c.

 15. F. Prendi, Vep, e cit. f. 258, Tab. IV, 7, 14.

 16. Po aty Tab. V, 18.

 17. Po aty, Tab. I,II.

 18. Po aty, f. 256,257, Tab. 1,12.

 19. Po aty f. 258-259, Tab. VI, d.

 20. Po aty Tab. I, 2.

 21. Hr. Tsuntas, Vep. e cit., Tab. XVII-XIX.

 22. Fr. Prend', Vep. e cit., Tab. III,f.

 23. Po aty.

 24. S. Aliu-B. Jubani, Vep. e cit., f. 12.

 25. Fr. Prendi Vep. e cit., f, 272 Tab. IV, 14.

 26. D. Mustill,ve/?. e cit. f. 681; Id. La civiltà preistorica dell'Albania Riv. d'Albania Milano I, 1940, f. 290 vv. id.: Të dhënat arkeologjike për prehistorinë e Shqipërisë K.I.S.A. f. 457-58.

 27. S. Benton, Hagios Nikolaos near astakos in Akamania, B.S.A., XLII f. 156 vv. tab. 24-29

 28. S.S. Weinberg, Excavations at prehistoric Elatea 1959 Hesperia XXXI, 1962 f. 158 vv. Tab. 55-59,67.

 29. Hr. Tsuntas, Vep. e cit. f. 209 vv., Tab. XX-XXX; Wace-Thompson, Prehistoric Thesaly, Cambridge, 1912 t 76.

 30. Hr. Tsuntas, Vep. e cit., f. 210 vv., fig. 118, Tab. IX,XX,XXI; Wace-Thompson, Vep. cit., f. 16,31, fig. 11,12; f, 76, fig. 36.

 31. Hr. Tsuntas, Vep. cit., Tab. XX,XXI; Wace Thompson, Vep. e cit., fig. 36; G Deaux, Chronique de fouilles 1961, B.C.H., LXXXVIII, 1964-11, f. 781 fig. 2.

 32. VI. Milojçic, Chronologie der Jüngeren Steinzeit Mittel-und Südosteuropas. Berlin, 1949r f. 42, Tab. ne f. 40.

 33. S. Aliu, B. Jubani, Vep. e cit., f. 11, Tab. 1,2.

 34. Fr. Prendi, Vep. e cit., f. 273.

Downloads

Published

2023-08-24

How to Cite

Prendi, F., & Aliu, S. (2023). Vendbanimi neolitik ne të rrethit Kolonjës. Iliria, 1(1), 13–30. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2662

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)