Një varrezë e mesjetës së hershme në Bukël të Mirditës

Authors

 • Skënder Anamali

Abstract

Në pranverë të vitit 1962 Sektorit të arkeologjisë ju dorëzuan disa objekte-arkeologjike të gjetura në Bukël
të Mirditës. l) Këto objekte ishin dy latusha mhekuri, një pale vathë bronxi në trajtë drapri hëne, një rreth i vogël, bronxi, një fragment qafore bronxi dhe di sa rruaza qelqi (Fig. 1 e 2). Më vonë, sektori u njoftua për zbulimin në të njëjtin vend, të tri qaforeve, një byzylyku, një fibule, dy varseve dhe një vjegzeyl të një vathi, të gjitha prej bronxi, si edhe për gjetjen e disa rruazave prej qelqi e një sopate hekuri2). Këto objekte ishin mbledhur në disa varre të hapura nga rrëshqitja e dheut. Të gjitha këto objekte tregonin po atë kulturë materiale
të zbuluar në Koman e në Krujë. Mbetej e paqartë nëse ato vinin
nga varre të vetmuara apo nga një varrezë. Këtë dhe çështje të
tjera i sqaruan gërmimet që u bënë në Bukël, në verën e vitit
1963. Gjatë fushatës u hapën 53 varre dhe u grumbullua një lendë arkeologjike e pasur dhe interesante.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Objektet u dorëzuan nga Mark Tirtja, që në atë kohë ishte mësues në shkollën e Sh. Pâlit.

 2. Pjesa e dytë e objekteve ruhen në muzeun e Rëshenit. Shih, M. Tirtja, Gjurmët e lashtësisë në Mirditë. M.S.A. Tirane 1968, f. 82.

 3. Në gërmimet në Bukël, pérveç autorit mori pjesë edhe D. Komata. Skicat e vizatimet i bëri N. Baba.

 4. Shih S. Anamali — H. Spahiu, Varreza e hershme mesjetare e Krujës B.U.SH.T., SH.SH.T 1963, f. 16-22 dhe fig. 6a, 7 e 8 dhe Tab. IV; H. Spahiu, Gërmimet e vitit 1961 ne varrezën e hershme mesjetare të Kalasë se Dalmaccj, S. H. 1964, 3, f. 79-82 dhe tab. III. D. Komata, Gjurmime ne varrezën e Shurdhahut S. H., 1967, 1 f. 129 tab. II.

 5. S. Anamali — H. Spahiu. Vep. cit., f. 22-29 dhe Tab. V. Materialet e zbuluara ne varrezën e hershme të Lezhës m'i vuri ne dispozicion zbuluesi Fr. Prendi, që pò pregatit botimin e tyre dhe të cilin e falnderoj.

 6. Po aty f. 30-34, tab. VIII dhe të dhënat për gjetje të tjera. H. Spahiu, Vep. e cit, f. 82-84 dhe tab. IV. D. Komata, Vep. e cit., f. 130, lab. III. Për fìbula të këtij tipi të gjetura ne Mal të Zi (Jugosllavi), shih O. Velimiroviç — Zhizhiç, Mijele, Vir Pazar, rano-srednjevekovna, nekropola, Arheoloski Pregled, 1966, 8, f. 155, tab. XXXIV.

 7. S. Anamali — H. Spahiu, vep. e cit., f. 34-43, tab. VIII.

 8. Për analogjitë e té gjithë vathëve dhe literaturën, shih S. Anamali, Mbi kulturën e hershme shqiptare, S.H. 1969, f. 156-159, dhe tab. I.

 9. S. Anamali — H. Spahiu, vep. e cit. f. 48-49 e fig. 14; H. Spahiu, vep. e cit. f. 26 e tab. IV, 7; D. Komata, vep. e cit. f. 130-131, tab. Ill, nr. 3, O. Velimiroviç — Zhizhiç, vep. e cit. tab. XXXIV.

 10. S. Anamali — H. Spahiu, vep. e cit. f. 50 e fig. 15; H. Spahiu, vep. e cit, f. 89 e tab. IV, 16, D. Komata, vep. e cit. f. 131, tab. IV, 2.

 11. H. Spahiu, vep. e cit, f. 91; D. Komata, vep. e cit. tab. IV. 1.

 12. H. Spahiu, vep. e cit, f. 89 e 90; D. Komata, vep. e cit. f. 131 e tab. Ill, 3 e 4.

 13. S. Anamali — H. Spahiu, vep. e cit. f. 52, 53, fig. 17; H. Spahiu, vep. e cit, f. 91, tab. V, 17, H. Bulle, Ausgrabungen bei Aphiona auf Korfu Mitheilungen, d. Deutschen Arch. Instituts Athenische Abteilung, 59, 1934, f.213-240.

 14. S. Anamali — H. Spahiu, vep. e cit., f. 55-57, e fig. 20; H. Spahiu, vep. e cit. f. 90-91, tab. V/3-9; D. Komata, vep. e cit. f. 132, tab. IV, 3-6.

 15. D. Csallany, A Bizanci femmu'vesseg emlekei, II, Antik Tanulmanyok IV, 1-4, 1956, f. 260 tab. II, 4 e Vili, 2.

 16. D. Csallany, vep. e cit. f. 269-270, tab. VII, 8e 12 dhe tab. VIII,4.

 17. S. Anamali — H. Spahiu, vep. e cit. f. 61-62, fig. 22; H. Spahiu vep. e cit. f. 88, tab. V, 1 e 2.

 18. S. Anamali — H. Spahiu, vep. e cit. f. 62-6 4, tab. XIV; H. Spahiu, vep. e cit. f. 91-92, tab. V, 19-22.

 19. Ne sondazhet e bëra ne varret e Malajt, ka marrë pjesë edhe autori. Materialet ruhen ne Muzeun Arkeologjik-Etnografik të Tiranës. Shih D. Komata, Raport mbi ekspeditën informative ne Tujan (rrethi i Tiranës) dhe Malaj {rrethi i Mirditës), dorëshkrim, A. S. A.

 20. D. Komata, Raport i ekspeditës informative të Kaçinarit, dorëshkrim, ASA. Materialet ruhen ne Muzeun Arkeologjik-Etnografik të Tiranës.

 21. M. Tirtja, vep. e cit. f. 83

 22. Po aty, f. 84. Materialet me prejardhje nga Periati i Epër dhe nga Bukëmira ruhen ne muzeun e qytetit të Rrëshenit.

 23. Fr. Nepcsa, Beiträge zur Vorgeschichte und Ethnologie Nordalbaniens, XII. Wien 1912, f. 191.

Downloads

Published

2023-08-24

How to Cite

Anamali, S. (2023). Një varrezë e mesjetës së hershme në Bukël të Mirditës. Iliria, 1(1), 209–225. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2668

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)