Zbulimi i një furre të vjetër në Kuç të Zi

Authors

 • Damjan Komata

Abstract

Fshati Kuç i Zi gjëndet në anë të fushës se Korçës, 7 km. në juglindje të këtij qyteti, buzë rrugës automobilistike për në Bilisht. Gjatë punimeve bujqësore, në afërsi të këtij fshati (fig. 1) u ndeshën gjurmët e një muri me tulla dhe disa varre.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Ekspedita i zhvilloi punimet në muajin Tetor 1962. morën pjesë arkeologët S. Anamali, H. Spahiu, dhe autori.

 2. V.F. Gajdukeviç, Antiçnije keramiçeskije i obzhigatelnie peçi, M.L. 1934;

 3. A. Malm, Gorni Moskovski gonçarov XV-XVIII vjeka, M.I.A. 12, M-L 1949, f. 50; I.A.

 4. Zhadova, Prinos kern proçvaneto na keramiçeskoto proizvodstvo v Preslav, I.A.I. XII, Sofja, f. 232-234.

 5. M.K. Karger, Drevnij Kiev, vëll. I. 1958, f. 461.

 6. V.F. Gajdukjeviç, vep. e cit. f. 40, 80-81.

 7. Dictionnaire des Antiquités Greques et Romaines, vëll. XII, Paris 1896, f. 1255-1256, V.O. Bllavatskij, Antiçnaja Arheologia Severnovo Priçernomorja, Moskva 1961, f. 49.

 8. R. Cagnat et V. Chapot, Manuel a" 'argjeologie romaine II, f. 462; S. Leoschske, Die romischen Ziegelofen im Gemeindewald von Speicher, Trierer Zeitschrift VI, 1931, fig. 2,3.

 9. B.A. Ribakov, Remesllo Drevnoj Rusij, Moskva 1948, f. 344-352. A.L. Jakobson, Srednjevekovij Hersones, M.I.A., 17, Moskva 1950, f. 153.

 10. V.D. Bllavatskij, Vep. e cit. f. 49-50 fig. 17. C. Blummer, Technologie der Gewerbe und Künste, veil. II, f. 24. K. Schumancher, Das romische Mainze Zeitschrift, f. 1906, f. 28-29, Abh. 14.

 11. G. Stefan, Un cuptor roman qe ars tigle descoperit la Car van, Studii si Cercetari de Istorie Veche 1-4, Bucuresti 1957, f. 341. Mitova Zdhonova, Peshçi za keramika i keramidi ot Nove Archeologia, 1, Sofja 1966, f. 38.

 12. J. Todoroviç, Fours paleoslaves a Visnjica, Starinar, NS VII- Vili, Beograd, 1958, f. 329. R. Nansor, A. Naçs — bendekpusztai arpadkori edenyegetokemence, Archaelogiai Ertesito veli. 94, 1967, f. 20. M. Nicorescu, Cuptoare de ars ceramica din secolele XIV-XV, de la Suseav, Studi si Cercetari de Istoria Veche», 1, Bucuresti 1965, f. 109, fig. 5; B.A. Ribakov, Vep. e cit. f. 344.

 13. Madara, Raskopki i prouçuanija II, Sofia 1936, f. 25-26.

 14. M.K. Karger, Vep. e cit. f. 458.

 15. R. Marie, Iskopavana na Orascu Starinar, NS, II, 1951, f. 122-123, fig. 26.

 16. Materiali ështé i pabotuar, ruhet në fondet e Muzeut Arkeologjik.

 17. A. Mano, Të dhëna mbi qeramikën masive të Apollonisë të përdorur si materia ndërtimi S. H, 1965, 1, f. 55-75.

Downloads

Published

2023-08-24

How to Cite

Komata, D. (2023). Zbulimi i një furre të vjetër në Kuç të Zi. Iliria, 1(1), 263–268. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2670

Issue

Section

Articles