Qyteti ilir në Zgërdhesh

Authors

 • Selim Islami

Abstract

Kanë kaluar pak më shumë se 100 vjet qëkurse J.G. Han vizitoi kalanë ilire ne Zgërdhesh dhe hodhi mendimin se ne këtë vend duhej kërkuar Albanopoli i vjetër1. Këtë qendër e vizitoi gjatë luftës sé pare boterò re edhe K. Prashniker. Një përshkrim i shkurtër dhe një plan-skicë, që trashëgojmë prej tij, përbêjnë
kontributin që ka mundur të na japë, pas vizitës së shkurtër ne këtë qendër, ky gjurmues i njohur në raste të tjera, për vrojtime të kujdesshme2. Në krahasim me dy autorët e përmendur, shënimet e arkeologut italian P. Sestieri nuk sjellin
ndonjë gjë të re3. Né Zgërdhesh, gjatë verës së vitit 1969 zhvilloi punimet një ekspeditë e Institutit të monumenteve të kulturës. Ekspedita përbëhej nga arkeologë, restauratorë e topografë*. Ky punim i kushtohet rezultateve historiko-arkeologjike të arritura prej saj.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. J.G. Hahn, Albanesische Studien, Jena 1854, IV Archäologische Notitzen, f. 120-121, nr. 18, po ky autor, Reuse dyrch die Gebiete des Drin un Wardar, Denkschriften des Kaiserlichei Akademie der kissenschaften, Philos - Hist. Classe, XV Band, Wien 1867, zweite Abte lung f. 14.

 2. C. Praschniker — A. Schober, Archäologische Forschungen in Albanien und Montenegro, Wien 1919, f. 28-30.

 3. P.C. Sestieri, Esplorazioni archeologiche in Albania nel 1941-42, «Rivista d'Albania», fase.III 1942 Milano, f. 152-153.

 4. *) Ekspedita drejtohej nga autori, Merrnin pjesè arkeologèt L, Papajani e Gj. Naraiskaj, grupi i restauratorëvè, drejtuar nga F. Miraj, grupi i tipografëve, drejtuar nga P. Maraçi, fotograf R. Veseli, skieograf F. Guralumi, si dhe studente té fakultetit Histori-Filologji té USHT.

 5. C. Praschniker — A. Schober. Vep. e cit., f. 28.

 6. J.G. Hahn, Albanesische Studien, f. 121.

 7. C. Praschniker — A. Schober, Vep. e cit., f. 29.

 8. P.C. Sestieri, Vep. e cit. f. 152-153.

 9. C. Praschniker-A. Schober, Vep. e cit. f. 29.

 10. Po aty., f. 30.

 11. S. Islami-H. Ceka; Të dhëna të reja mbi lashtësinë ilire ne teritorin e Shqipëris«, «Konf. e 1 e Studimeve Albanologjike (15-21 nëndor 1962)» Tirane 1965, f. 448; po kêta autore, Nouvelles données sur l'antiquité illyrienne dans le territoire Albanais, «Studia Albanica» Tirane 1964, 1, f. 9.

 12. F. Prendi-K. Zheku, Qyteti ilir i Lisit (Origjina dhe sistemi i fortifikimit të tij), «Studime Historike» 1, 1971, f. 156, 168.

 13. C. Praschniker, A. Schober, Vep. e cit., f. 30.

 14. C. Praschniker — A. Schober, Vep. e cit. f. 30, foto 41.

 15. Po a;y, f. 29.

 16. J.G. Hahn, Albanesische Studien, f. 121.

 17. C. Praschniker — A. Schober, Vep. e cit., f. 30; C.P. Sestieri Vep. e cit., f. 152-153 e daton në mezin e shek. IV.

 18. M. Garasanin. Moenia Aeacia, Starinar XVII, 1966, 1967, f. 27-34, për çështjen qê na intereson f. 34.

 19. S. Islami, Kalaja e Xibrit, Konf. II e Studimeve Albanologjike» (12-18 janar 1968), veli. II, Tirane, 1969, f. 317.

 20. N. Ceka — L. Papajani, Rrugët antike ne luginën e Shkumbinit, «Monumentet» 1, 1971, f. 48.

 21. Falënderoj për të dhë nat, që përmënda më lart, lidhur me Dyrrahun, Apolloninë, Lisin» Rosujën dhe Çinamakun, ko legët e mij, gjurmuesit e palodhur tê këtyre qendrave: V. Toçi, H. e N. Ceka, F. Prendi. K. Zheku, dhe B. Jubani, tê cilët patën mirësinê tê më konsultojnê e të mê bëjnë tê njohur materialin qê më interesoi.

Downloads

Published

2023-08-25

How to Cite

Islami , S. (2023). Qyteti ilir në Zgërdhesh. Iliria, 2(2), 195–213. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2679

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)