[1]
Ceka , H. 2023. Thesari i Jubicës, hallkë tjetër me rëndësi për renditjen kronologjike të drahmeve Ilire. Iliria. 1, 1 (Aug. 2023), 83–101.