[1]
Anamali, S. 2023. Një varrezë e mesjetës së hershme në Bukël të Mirditës. Iliria. 1, 1 (Aug. 2023), 209–225.