[1]
Komata, D. 2023. Zbulimi i një furre të vjetër në Kuç të Zi. Iliria. 1, 1 (Aug. 2023), 263–268.