(1)
Ceka , H. Thesari I Jubicës, Hallkë tjetër Me rëndësi për Renditjen Kronologjike Të Drahmeve Ilire. Iliria 2023, 1, 83-101.