(1)
Anamali, S. Një Varrezë E mesjetës Së Hershme Në Bukël Të Mirditës. Iliria 2023, 1, 209-225.