(1)
Komata, D. Zbulimi I Një Furre Të vjetër Në Kuç Të Zi. Iliria 2023, 1, 263-268.