Ceka , H. (2023). Thesari i Jubicës, hallkë tjetër me rëndësi për renditjen kronologjike të drahmeve Ilire. Iliria, 1(1), 83–101. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2666