Anamali, S. (2023). Një varrezë e mesjetës së hershme në Bukël të Mirditës. Iliria, 1(1), 209–225. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2668