Komata, D. (2023). Zbulimi i një furre të vjetër në Kuç të Zi. Iliria, 1(1), 263–268. Retrieved from https://albanica.al/iliria/article/view/2670