Komata, D. (2023) “Zbulimi i një furre të vjetër në Kuç të Zi”, Iliria, 1(1), pp. 263–268. Available at: https://albanica.al/iliria/article/view/2670 (Accessed: 24 April 2024).