[1]
H. Ceka, “Thesari i Jubicës, hallkë tjetër me rëndësi për renditjen kronologjike të drahmeve Ilire”, Iliria, vol. 1, no. 1, pp. 83–101, Aug. 2023.