[1]
D. Komata, “Zbulimi i një furre të vjetër në Kuç të Zi”, Iliria, vol. 1, no. 1, pp. 263–268, Aug. 2023.