Materializimi i modernitetit – trashëgimia rurale socialiste dhe post-socialiste në Shqipërinë bashkëkohore

Authors

  • Dr. Federica Pompejano

Abstrakti

Materializing Modenity – Socialist and Post-socialist Rural Legacy in Contemporary Albania - MaMo është nje projekt i financiuar nga programi i kërkimit dhe inovacionit të Bashkimit Evropian Horizon 2020 nën marrëveshjen e grantit Marie Sklodowska-Curie Nr. 896925. Ky projekt zgjat dy vjet dhe ka si qendër Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit – IAKSA (Akademia e Studimeve Albanologjike), Departamentin e Etnologjisë (Tiranë, Shqipëri) në bashkëpunim me Università degli Studi di Milano - UNIMI, Departamenti i Trashëgimisë Kulturore dhe Mjedisore (Milano, Itali), Università di Genova -UNIGE, Departamenti i Inxhinierisë Civile, Kimike dhe të Mjedisit dhe Göteborgs universitet - UGOT, Departamenti i Konservimit (Göteborg, Suedi).

Numri i shkarkimeve

Nuk ka akoma të dhëna mbi numrin e shkarkimeve.

Referencat

Bardhoshi, Nebi dhe Olsi Lelaj. 2018. Etnografi në Diktaturë. Dija, Shteti dhe Holokausti Ynë. Tirana: Akademia e Shkencave e Shqiperisë.

Bardhoshi, Nebi. 2013. “Property Rights and Legal Dynamics in Border Area”. Në: Social Practices and Local Configurations in the Balkans përgatitur nga Nebi Bardhoshi, Gilles de Rapper dhe Pierre Sintés: 211-232. Tirana: UET Press.

Bardhoshi, Nebi. 2011. “The ‘Citizen’ and the ‘Transformation’ Period in Albania: The case of Tirana’s Periphery”. Në: Citizenship and the Legitimacy of Governance - Anthropology in the Mediterranean Region përgatitur nga Italo Pardo dhe Giuliana B. Prato: 115-132. London: Routledge.

Bell, Simon, Axel Fisher, Vittoria Capresi, Maria Helena Maia dhe Cristina Pallini, përg. 2019. Modernism, Modernisation and the Rural Landscape, Open Access online Proceedings of the MODSCAPES Conference 2018 & Baltic Landscape Forum, 11-13 June 2018, Tartu (Estonia), SHS Web of conference, Vol. 63.

Kligman, Gail dhe Katherine Verdery. 2011. Peasants under siege. The collectivization of Romanian agriculture, 1949-1962. Princeton: Princeton University Press.

Kodra, Romeo. 2017. “Architectural monumentalism in transitional Albania”, Studia Ethnologica Croatica, 29 (1): 193-223.

Iacono Franceso dhe Klejdi L. Këlliçi. 2016. “Exploring the public perception of Communist Heritage in Postcommunist Albania” EX NOVO Journal of Archaeology, 1(1): 55-69

Lelaj, Olsi. 2015. Nën shenjën e modernitetit. Antropologji e procesave proletarizuese gjatë socializmit shtetëror. Tirana: Pika pa sipërfaqe.

Lagerqvist, Bosse & Némethy, Sándor. 2016. “Sustainable Management of Cultural Landscapes: Use of Ecosystem Services in Rural Tourism”. Në: Ecological footprint in Central Europe përgatitur nga Dinya L., Huszar et al.: 91-106. Sucha Beskidzka: The University College of Tourism and Ecology.

Lisiak, Agata. 2009. “Disposable and usable pasts in Central European Cities”. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 1: 431-452.

Mëhilli, Elidor. 2019. “Documents as Weapons: The uses of a Dictatorship’s Archives”, Contemporary European History, 28: 82-95.

Mëhilli, Elidor. 2017. From Stalin to Mao: Albania and the Socialist World, New York: Cornell University Press.

Miço, Dritan. 2013. “When “Words Fall on Deaf Ears” - An Outline of Albania’s Socialist Architecture”. Në: Printed in Red. Architectural Writings during Communism përgatitur nga Ana Maria Zahariade: 45-60. Bucharest: Department of Architectural History & Theory and

Heritage Conservation at “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism.

Myhrberg, Karin. 2011. “Heritage from the Communist Period in Albania, – An Unwanted Heritage Today?”. Tezë Masteri. University of Gothenburg, Department of Conservation. Drejtues: Bosse Lagerqvist.

Saltmarshe, Douglas. 2001. Identity in a Post-Communist Balkan State. An Albanian village study. Burlington: Ashgate Publishing Company.

Downloads

Botuar

2021-10-25

Si të citoni

Pompejano, F. (2021). Materializimi i modernitetit – trashëgimia rurale socialiste dhe post-socialiste në Shqipërinë bashkëkohore. Antropologjia, 3(1), 155–164. Retrieved from https://albanica.al/antropologji/article/view/183