Artikujt më të lexuar

Përkitazi me observimet letrare të Rexhep Qosjes për arkivat në romanin “Të fshehtat e treguara”
Zyberaj
 26
Mundësi për ndryshim të proceseve dhe metodave të punës së arkivistit
Aliu
 14
Vëll. 59 No. 1-2 (2023): Arkivat Shqiptare
Arkivat Shqiptare
ISSN: 2523-6636
Vëll. 59 No. 1-2 (2023)
Botuar: 2024-01-22

Jo muze, muze arkivor

Prof. Asoc. Dr. Ardit Bido
11-13

Veprimtaria e panjohur e Jashar Erebarës sipas arkivave të kohës

Emin Azemi
14-20

Mbrojtja dhe siguria e lëndës arkivore me sistemin automatik për fikje të zjarrit me aerosoll

Abaz Makolli, Gazmend Kadriu
21-34

“Udhëheqësi turistik shqiptar” dhe burimet arkivore për krijimin e tij

Manuela Doçaj, Blendi Vasili , Golik Velo
35-41

Gjurmimi i dokumenteve me rëndësi historike kombëtare si domosdoshmëri për pasurimin e fondit arkivor kombëtar

Fation Lalaj, Ylber Ramaj
42-50

Mbrojtja e të dhënave personale në praktikën arkivore

Dorina Shaholli
51-59

Zhvillimi i njëtrajtshëm i rrjetit arkivor kombëtar përmes bashkëpunimit me komunitetin

Msc. Enkelejda Sejdini (Balla)
60-66

Dokumentet arkivore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të regjionit të Prizrenit

Ma. Elizabeta Krasniqi – Tara
67-71

Leon Rei dhe guida turistike e qytetit të Korçës

Eralda Cara
72-81

Dënimet gjyqësore politike për femrat shqiptare në Kosovë

Mr.Sc. Zelije Shala
82-92

Zbatimi i standardeve në përpunimin e koleksioneve bibliotekare

Ma. Izet Abdyli
93-106

Kultura dhe veprimtaria arkivore

Dr. Jusuf Osmani
107-121

Disa hapa të rëndësishëm në digjitimin e materialeve arkivore

Altin Kokoli
122-131

Shërbimi arkivor në vendet e ballkanit perëndimor

Msc. Ergi Zaloshnja, Msc. Myrteza Sharra
132-140

Bashkëpunimi rajonal në fushën e arkivave dhe trashëgimisë kulturore arkivore

Msc. Veron Tara
141-146

Ndryshimet ligjore në fushën e arkivistikës. Një nevojë e kohës

Dr. Endrit Musaj, Dr. Lorenc Agalliu
147-153

Dr. Dhimitri P. Pasko, konsulenti teknik i Bankës Qëndrore Shqipëtare

Dr. Denald Prifti
154-160

Shërbimi arkivor dhe mbrojtja e të dhënave personale

Msc. Ergyseda Shpataraku, Ma. Xhensila Çullhaj
161-171

Kontributi i Gjeçovit në fushën e botimeve, të arkeologjisë e historisë

Theodhora Lena
172-187

Përgatitja e shënimeve historike dhe vendi i tyre në aparatin informativo-shkencor në arkiva

Ma.Sc. Nazmi Mujaj
188-194

Etika dhe arkivi

Gentian Kuke
195-202

Parimet e mbrojtjës se lëndës arkivore (kushtet e ruajtjes) dhe kodi i arkivistit

MA Sami Sallahu
203-220

Veprimtari të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave

Ergi Zaloshnja, Elsa Saka
263-300
Shiko të gjithë numrat