Krijimi i shteteve ballkanike dhe shqiptarët

Autorët

  • Ndriçim Mehmeti Albanian University

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v12i1-2.204

Abstrakti

Gadishulli ballkanik, deri në fund të shek. XIX ishte nën zotërimin e Perandorisë Osmane. Rrudhja e Perandorisë Osmane, luftërat e saj me Rusinë dhe ndërhyrja e Fuqive të Mëdha, bëri që dalëngadalë, osmanët të humbasin terrenin në Ballkan. Veç këtyre faktorëve të jashtëm, nuk ka dyshim se edhe vetë lëvizjet e brendshme të popujve të Ballkanit përsh-pejtuan humbjen e autoritetit osman. Duke u nisur që në njëzet vitet e para të shek. XIX, Serbia Mali i Zi, Greqia, Bullgaria dhe Shqipëria filluan të shfaqin hapur platformat e tyre politike, kulturore për krijimin e shteteve autonome dhe pse jo të pavarura nga Perandoria Osmane. Shekulli XIX, krijoi një sërë kushtesh të favorshme për lëvizjen kombëtare ball- kanike: shthurja e marrëdhënieve feudale, lindja e një shtrese të re të
borgjezisë, ndonëse paraqitej e dobët në pikëpamje ekonomike dhe politike, rënia e fuqisë së Perandorisë Os- mane si dhe ndërhyra gjithnjë e më e madhe e Fuqive evropiane drejt Ballkanit. Në qendër të tyre fillimisht ishte lëvizja për arsim dhe kulturë kombëtare që u frymëzua nga Rilindja e hershme evropiane. Kombet ballkanike kësisoj kërkuan të veçoheshin përfundimisht nga ndikimi osman dhe t’i japin vendin që duhej gjuhës dhe kulturës së tyre që rrezikonte të humbiste vlerat e saj përballë pushtimit turk. I gjithë ky aksion arsimor dhe kulturor kishte tipare të njëjta për të gjithë; serbët, shqiptarët, malazezët, grekët dhe bullgarët.

Fjalët kyçe:

Gadishulli Ballkanik, kombe, sundimi osman

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

Castellan.G., “Historia e Ballkanit, Tiranë, 1996, f.67-68

Jascques E, Shqiptarët, Tiranë, 1995, f.32-33. DOI: https://doi.org/10.1016/S0262-1762(99)81146-8

Metais Sergei, “Histori e Shqiptarëve”, Tiranë, 2001, f.26-27

Skëndi.S., “Zgjimi kombëtar i shqiptarëve”, Tiranë 2000, f.39-41

Charles dhe Barbara Jelaviç, “Krijimi i shteteve kombëtare të Ballkanit, 1804-1920”, Tiranë, 2004, f.81-82.

Puto.A., “Historia diplomatike e çështjes shqiptare”, Tiranë, 2003, 52-53.

Puto. A. “Historia diplomatike e çwshtjes shqiptare”, Tiranë, 2003, 23-24.

Puto. A. “Historia diplomatike e çwshtjes shqiptare”, Tiranë, 2003, 23-24.

Puto. A. “Historia diplomatike e çwshtjes shqiptare”, Tiranë, 2003, 32-33

Puto. A. “Historia diplomatike e çwshtjes shqiptare”, Tiranë, 2003, 46-4

Puto. A. “Historia diplomatike e çwshtjes shqiptare”, Tiranë, 2003, 65-66.

Puto. A. “Historia diplomatike e çwshtjes shqiptare”, Tiranë, 2003, 82-84.

Swire.J., “Shqipëria ngritja e një mbretërie”, Tiranë, 2005, f.62-64.

Downloads

Botuar

2021-10-27

Si të citoni

Mehmeti, N. (2021). Krijimi i shteteve ballkanike dhe shqiptarët. Optime, 12(1-2), 128–139. https://doi.org/10.55312/op.v12i1-2.204

Numri

Seksioni

Articles