Artikujt më të shfletuar

Arkitektura dhe të dhëna të reja në ecurinë funksionale
Gega
 13
Vëll. 12 No. 12 (2022): Studime Muzeologjike
Studime Muzeologjike
ISSN: 2790-3621
Vëll. 12 No. 12 (2022)
Botuar: 2022-06-09

SFIDAT E MUZEOLOGJISË SHQIPTARE DHE PRESPEKTIVA PËR TË ARDHMEN

Dr. Dorian Koçi
27-45

FUSHËVEPRIMTARIA E MUZEOLOGJISË NË KOSOVË SIPAS METODOLOGJISË SHKENCORE DHE PROFESIONALE

Dr. Sadik Krasniqi
46-82

VËSHTRIM MUZEOR PËR MUZEUN “SHTËPIA E PAVARËSISË SË KOSOVËS DR. IBRAHIM RUGOVA”

PhD. Besnik Rraci
87-101

MUZEU I FORCAVE TË ARMATOSURA PËRBALLË SFIDAVE TË KOHËS

Dr. Asllan Zemani
102-106

POLITIKA KULTURORE E MUZEOLOGJIKE NË FUNKSION TË SHOQËRISË SONË

Fjoralba Prifti
107-112

MUZEU KOMBËTAR ARKEOLOGJIK DURRËS

Alban Ramohitaj
113-115

KOLEKSIONI NEOLITIK ME TIPARE ADRIATIKASE NË MUZEUN KOMBËTAR TË KOSOVËS

Tomor Kastrati
117-132

KULTURA E MEMORIES DHE KULTURA E IDENTITETIT Ruajtja dhe mbrojtja e peisazhit historik dhe peisazhit urban të qytetit

Lida Miraj
133-149

MUZEU HISTORIK FIER GJENDJA REALE DHE PRESPEKTIVAT

Ilirjan Gjika
150-158

GJENDJA E DIKURSHME DHE PROCESET E ZHVILLIMIT NË MUZEUN KOMBËTAR TË KOSOVËS (TITULL PUNE)

Phd. Kandidat, Besarta Reçica
159-178

MUZETË PËRTËRIJNË TË ARDHMEN NËPËRMJET TEKNOLOGJISË

Ornela Durmishaj
179-195

MBI KONSERVIMIN E OBJEKTEVE TË MUZEUT HISTORIK KOMBËTAR

Prof. Asoc. Dr. Frederik Stamati
196-202

ROLI I MUZEUT HISTORIK KOMBËTAR NË KOMUNITET

Elsjona Kote
203-232

MUZETË DHE TEKNOLOGJIA

Redis Marku
233-246

MUZEU HISTORIK KOMBËTAR: PËRTEJ ROLIT KOLEKSIONUES DHE EKSPOZUES

Dr. Skënder Bushi
247-253

IMPAKTI I PANDEMISË SË COVID 19 NË MUZETË E HAPËSIRAT KULTURORE NË SHQIPËRI

Erilda Selaj
254-271

MUZEU HISTORIK SHKODËR KOLEKSIONI ETNOGRAFIK DHE PROMOVIMI I TIJ

Amila Gjyrezi
272-277

MOZAIKU “SHQIPËRIA” NË BALLINËN E MUZEUT HISTORIK KOMBËTAR PËRBALLË KONTESTIMEVE TË KOHËS

Andrea Llukani
278-298

ROLI I SEKTORIT TË PROGRAMEVE EDUKATIVE NË MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR

PhD (C) Najada Velçani, Sonjela Babaliu
299-302
Shiko të gjithë numrat