Njoftime

22 shkurt 2023

Tashmë në platformën Albanica mund të gjeni edhe revistën shkencore - kulturore "UNIVERS", botim i Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit Islam. Revista del 2 herë në vit.

 

Së fundmi platformës "Albanica" i është bashkuar edhe revista Studime për Artin, botim i Departamentit të Artit në Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit (IAKSA), i cili është pjesë përbërëse e Akademisë së Studimeve Albanologjike në Shqipëri.