Shërbime

Paketa bazë
● Hosting i Revistës në server të dedikuar me garanci të përhershme, përkundrejt pagesës së përvitshme për këtë shërbim.
● Kapaciteti i serverit (2 Gb) – nëse ju duhet mbi 2 Gb, referohuni shërbimeve të tjera
● Gjërësia e Bandës (Bandwidth) - ?
● Instalim dhe përshtatje e revistës - përfshin percaktimin e parametrave, ndërtimin e strukturës dhe organizimin e brendshëm të revistës
● Dizajni i faqeve të revistës në Albanica - përfshin krijimin e identitetit visual online, krijimin e headerit, banerave, logo, etj.
● Indeksimi i revistave online ne Google Scholar : https://scholar.google.ca/intl/en/scholar/inclusion.html#indexing
● Mirëmbajtje e faqeve të revistës në platformë
● Përpunim teknik, pershtatje dhe hedhje në platformë e artikujve në format PDF, HTML dhe XML - deri ne 30 artikuj ne vit te perfshirë me paketën parësore. Për më shumë artikuj referohuni seksionit “Shërbime të tjera”

Shërbime të tjera
● Redaktim artikujsh
● Korrektim artikujsh
● Dizajn dhe faqosje e revistës së printuar
● Përkthim i artikujve apo abstrakteve nga shqipja në gjuhë të huaj
● Koordinim i oponencës (blind peer review)
● Skanim/digjitalizim i revistave të botuara në letër.
● Përpunim teknik dhe hedhje e numrave shtesë të revistës si dhe atyre të viteve të mëparshëm, në format PDF.
● Indeksimi i revistave online ne CrossRef, PubMed, SCOPUS, etj.