Rreth Revistës

Revista Kërkime Pedagogjike është botim shkencor i Institutit Pedagogjik të Kosovës. Del dy herë në vit.