Kontakte

Kërkoni më shumë informacion? Keni pyetje të mbetura pa përgjigje? Na kontaktoni në çdo kohë. Do të përpiqemi tju japim përgjigje sa më shpejt.

Adresa

Rr. Lorenc Antoni nr. 38
Prishtinë 10000,
Republika e Kosovës
Instituti Pedagogjik i Kosovës

Kontakti Kryesor

Osman Buleshkaj
Tel: +383 (0)38 213 830

Kontakti i Suportit

Admin