Parathënie

Autorët

  • Ismet Potera

DOI:

https://doi.org/10.62928/kp.v14i2.4830

Abstrakti

Ky numër i revistës Kërkime Pedagogjike është vazhdimësi e publikimeve vjetore të Institutit Pedagogjik. Këtë vit, si rezultat i projekteve të shumta kërkimore, Kërkime del në dy vëllime. Tematikat që janë trajtuar nga hulumtuesit e IPK-së janë të larmishme dhe me interes për fusha të caktuara arsimore. Disa nga tematikat e hulumtuara janë nga fusha e mësimdhënies ose e zhvillimit profesional të mësimdhënësve, si një nevojë e vazhdueshme për ngritjen e cilësisë në arsim.

Shkarkimet

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biography

Ismet Potera

Zvs. Drejtor i IPK-së

Downloads

Botuar

2024-06-14

Si të citoni

Potera, I. (2024). Parathënie. Kërkime Pedagogjike, 14(2), 5–8. https://doi.org/10.62928/kp.v14i2.4830

Artikujt më të lexuar nga i njëjti autor

1 2 > >>