Përtej mitit për Normalen, vlera që i shërbejnë së tashmes
160|Prof. Dr. Tomorr Plangarica
-----
Sanxhaku i Dukagjinit dhe dy regjistrimet e viteve 1571 dhe 1591 (pjesa e dytë)
98|Ermal Nurja
-----
Fjala përshëndetëse në konferencën e 110-vjetorit të Normales, “Përtej mitit”
90|Prof. Dr. Valter Memishaj
-----
Lufta për marrjen e garnizonit të Kotës dhe një objekt muzeal i gjeneralit italian Enriko Gotti
68|Dr. Dorian Koçi
-----
Administrata lokale dhe demografia e kazasë së Elbasanit, sipas vjetarëve të Manastirit, për periudhën 1888-1896
65|Ermal Nurja
-----
Metodologjia e përpilimit të planit strategjik të arkivit
62|Prof. Dr. Jusuf Osmani
-----