Përtej mitit për Normalen, vlera që i shërbejnë së tashmes
154|Prof. Dr. Tomorr Plangarica
-----
Fjala përshëndetëse në konferencën e 110-vjetorit të Normales, “Përtej mitit”
80|Prof. Dr. Valter Memishaj
-----
Lufta për marrjen e garnizonit të Kotës dhe një objekt muzeal i gjeneralit italian Enriko Gotti
66|Dr. Dorian Koçi
-----
Metodologjia e përpilimit të planit strategjik të arkivit
60|Prof. Dr. Jusuf Osmani
-----
Sanxhaku i Dukagjinit dhe dy regjistrimet e viteve 1571 dhe 1591 (pjesa e dytë)
54|Ermal Nurja
-----
Sanxhaku i Dukagjinit dhe dy regjistrimet e viteve 1571 dhe 1591 (pjesa e parë)
42|Ermal Nurja
-----