Kontakte

Kërkoni më shumë informacion? Keni pyetje të mbetura pa përgjigje? Na kontaktoni në çdo kohë. Do të përpiqemi tju japim përgjigje sa më shpejt.

Adresa

Shtëpia Botuese Albanian University Press. Adresa: Bulevardi “Zogu i Pare”, Tiranë, Albania
Albanian University

Kontakti Kryesor

Erda Qorri

Kontakti i Suportit

Suporti