Qytetet shqiptare në vitet 1920-1940 përpjekjet e para për organizimin urbanistik dhe arkitektonik të tyre me tipare dhe skema perëndimore

Autorët

  • Agron Mesi Albanian University

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v12i1-2.217

Abstrakti

Ky punim ka për qëllim të trajtojë aspekte të modernizimit të vendit tonë, si një proces i shtrirë historikisht në kohë e hapësirë përgjatë një shekulli të tërë, atij të XX-të, që në tërësinë e tij do të njohë tri data vendimtare, tri kthesa politike ekstreme, tri projektime zhvillimi me inspirime ideologjike dhe njëkohësisht tri orientime kulturore të ndryshme. Nga ana tjetër qasjet studimore përgjatë këtij punimi do të marrin pikërisht vetëm disa dukuri të periudhës së parë të këtij rrugëtimi, që kanë të bëjnë me modernizimin urban të Shqipërisë. Ky proces ka startuar kryesisht pas vitit 1912 (një vit emblematik ky për historinë shqiptare, i cili shënon shkëputjen përfundimtare të saj nga pushtimi shekullor osman dhe hapjen ndaj modernitetit perëndimor), ndërkohë që ky modernitet urban do të mundësohet falë reformave perëndimore të mbretit Zog dhe veçanërisht nëpërmjet Protektoriatit Italian.

Fjalët kyçe:

qytetet shqiptare, modernitet, urbanistikë, arkitekturë, ndërtimtari tradicionale

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

Kodra R. AKS Revista, nëntor 2018.

Calace F.“Architetture e modelli urbani nel Mediterraneo orientale”, Anna Bruna Menghini, “Fonti documentarie tra Roma e Tirana”, Gahemi Editore, Roma, 2006, fq. 42,43.

Maria Adriana Giusti, “Albania, Architettura e Citta”, 1925-1943, Maschietto Editore, Firenze, 2006, fq. 22.

Velo M. “Betonizimi i demokracisë”, UET Press, Tiranë, 2013, fq. 18.

Kolevica P. “Arkitektura dhe diktatura”,sh.b. Logoreci, Tiranë, 2004, fq. 17.

Vokshi A. “Tracce dell’architettura Italiana in Albania 1925-1943”, DNA Editrice, Firenze, 2014, fq. 297.

Qëndro G. Sintaksa totaliare e hapësirës dhe përditësia, Gazeta Shqiptare, suplementi

letraro –artistik Milosao, tetor 2010.

Kodra R. Bulevardi: një monument për konsumatorët e spektaklit, AKS Revista,

05.2018.

Dhamo S., Thomai Gj., Aliaj B., “Tirana, Qyteti i Munguar”, Polis Press, Tiranë, 2016,

fq. 16, 18.

Kodra R. AKS Revista, dhjetor 2017.

Benevolo,L., “Origjinat e Urbanistikws Moderne”, sh.b.Dituria, Tiranw, 2011, fq. 10.

Gjergji A., “Mënyra e jetesës në shekujt XIII-XX”, përmbledhje botimesh, sh.b. Kotti,

Korçë, 2002, fq. 70, 71, 73. DOI: https://doi.org/10.1080/000164702760379602

Bushati V., “Forum A+P”, nr. 5, Polis Press, Tiranë, 2010, fq. 36-42.

Gazeta “Rilindja”., Korçë, dhjetor 1934.

Selenica T., “Shqipëria më 1927”.

Onuzi A., Fotografitë e vjetra shqiptare dhe vlerat e tyre etnokulturore, në “Kultura Popullore”,

botim i QSA, Tiranë, 2010, fq. 54, 61. DOI: https://doi.org/10.1007/s11528-010-0383-6

Downloads

Botuar

2021-10-28

Si të citoni

Mesi, A. . (2021). Qytetet shqiptare në vitet 1920-1940 përpjekjet e para për organizimin urbanistik dhe arkitektonik të tyre me tipare dhe skema perëndimore. Optime, 12(1-2), 194–209. https://doi.org/10.55312/op.v12i1-2.217

Numri

Seksioni

Articles