E drejta për azil në Shqipëri dhe politikat kundër migracionit të paligjshëm

Autorët

  • Artela Roshi

DOI:

https://doi.org/10.55312/op.v13i2.370

Abstrakti

E Drejta për azil në Shqipëri është pjesë e të drejtave thelbësore të njeriut dhe lirive të sanksionuara në Kushtetutën e Shqipërisë dhe legjislacionit vendas. Duke filluar nga periudha e errët e komunizmit në lidhje me të drejtat e njeriut në Shqipëri, deri më sot, e drejta për azil ka evoluar vazhdimisht. Ky artikull do të fokusohet në një analizë të së drejtës për azil në kuadrin ligjor ndërkombëtar dhe në vecanti në Shqipëri, duke trajtuar gjithë zhvillimin e tij dhe fokusuar në rregullimin aktual të kësaj të drejte në legjislacion. Punimi do të hedhë dritë mbi zhvillimin e të drejtës për azil në legjislacionin shqiptar duke analizaur dimensionet e kësaj të drejte nga legjislacioni ndërkombëtar dhe vendas. Për më shumë, trajtimi i azilkërkuesve është kthyer një subjekt trajtimi në rritje nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, gjatë zbatimit të Konventës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Analizat e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut do të ndihmojnë të kuptuarit e detyrimeve/standardeve ndërkombëtare në fushën e azilit në Shqipëri. Në përfundim, artikulli do të nënvizojë qasjen e të drejtës së azilit parashikuar në legjislacionin shqiptar në kuadër të përafrimit të tij me standardet e njohura ndërkombëtare.

Fjalët kyçe:

Shqipëria, të drejtat e njeriut, migracioni, e drejta për azil

Shkarkimet

Download data is not yet available.

References

(1) Constitution of the Socialist Republic of Albania (1976), art. 2. DOI: https://doi.org/10.1163/157303576X00175

(2) Ivi, art. 65.

(3) R. PESHKOPIA, Albania-Europe's Reluctant Gatekeeper, in Forced Migration Review, no. 23, May 2005, pp. 35-36.

(4) Constitution of the Republic of Albania, amended by Law no. 8417 of 21 October 1998, art. 16.

(5) Ivi, art. 39.

(6) UNCHR introductory note by the UN High Commissioner for Refugees, in Convention and Protocol Relating to the Status of the Refugee, December 2010, available at www.unhcr.org/3b66c2aa10.

(7) Available at www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html.

(8) 1967 Protocol, art. 1, para. 2; and 1951 Convention, art. 1 (a), provision 2.

(9) 1951 Convention, art. 1, let. b).

(10) Ivi, art. 1, let. e).

(11) Ivi, art. 1, let. f).

(12) UNCHR introductory note by the UN High Commissioner for Refugees, cit.

(13) Law no. 121/2014 of 18 September, on asylum in the Republic of Albania.

(14) Albanian Ombudsman (Avokati i Popullit), On the Role of the Ombudsman Institution Regarding Migration, Tirana, July 2016.

(15) Verbal Process, 1 Februay 2021. Minister of Internal Affairs, available at www.parlament.al/Files/Procesverbale/20210208141707Procesverbal%20dat%C3%AB%201%20shkurt %202021.pdf; The Relation on the Law 10/2021, available at www.parlament.al/Files/Procesverbale/20210208141707Procesverbal%20dat%C3%AB%201%20shkurt %202021.pdf

(16) J. WEINSTEIN, Review on ‘Rescue in Albania: One Hundred Percent of Jews in Albania Rescued from Holocaust’ by Harvey Sarner, in Michigan Sociological Review, Vol. 12, 1998, pp. 141-46.

(17) Cfr. S. GJEÇOV, Kanuni i Lekë Dukagjini, 1933.

(18) A. RASHA, Sistemi I Azilit Në Shqipëri Dhe Sfidat Drejt Standarteve Ndërkombëtare (Asylum System in Albania and the Challenges Towards International Standards ‒ Master Thesis), Durrës, 2021.

(19) L. NADIN, Statutet E Shkodrës, Në Gjysmën E Parë Të Shekullit XIV Me Shtesat Deri Më 1469, Tirana, 2010.

(20) Freedom House Report on Albania, 2021, available at www.freedomhouse.org/country/albania/nations-transit/2021.

(21) Available at www.treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V- 2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en.

(22) Law no. 8432/1998 of 14 December 1998, on asylum in the Republic of Albania.

(23) Law no. 8432/1998 was indeed amended in 2009.

(24) Law no. 121/2014 of 18 September 2014, on asylum in the Republic of Albania.

(25) Law no. 10/2021 of 1 February 2021, on asylum in the Republic of Albania.

(26) Ibid.

(27) R. PESHKOPIA, op. cit.

(28) E. HOXHA, Asylum Seeking in Albania, in Albania Law Journal, September 2020, pp. 1-10.

(29) A. RASHA, op. cit.

(30) R. PESHKEPIA, op. cit.

(31) EASO, FRONTEX, Practical Guide: Access to the Asylum Procedure, 2016.

(32) A. RASHA, op. cit.

(33) Law no. 121/2014, cit., art. 6.

(34) Ivi, art. 9.

(35) Ivi, art. 3, para. (gj).

(36) A. RASHA, op. cit.

(37) Law no. 121/2014, cit.

(38) Ibid.

(39) Ibid.

(40) R. PESHKOPIA, op. cit.

(41) Law no. 121/2014, cit., art. 7; 1951 UNCHR Convention, art. 14, para. 5.

(42) A. RASHA, op. cit.

(43) Ibid.

(44) Annual Report of the Ombudsman Institution in Albania (Avokati i Popullit) years 2014, 2015, 2016, 2017.

(45) A. RASHA, op. cit.

(46) E. HOXHA, op. cit.

(47) Ibid.

(48) Verbal process of the plenary session, available at www.parlament.al/Files/Procesverbale/20210208141707Procesverbal%20dat%C3%AB%201%20shkurt %202021.pdf.

(49) Speech of the Minister of Internal Affairs, available at www.parlament.al/Files/Procesverbale/20210208141707Procesverbal%20dat%C3%AB%201%20shkurt %202021.pdf; Relation on the Law no. 10/2021, available at www.parlament.al/Files/Procesverbale/20210208141707Procesverbal%20dat%C3%AB%201%20shkurt

%202021.pdf.

(50) ENA Staff, The New Law Brings Albania Closer to International Standards, in EuroNews Albania, 2 February 2021; Law no. 10/2021, cit., art. 69.

(51) E. HOXHA, op. cit.; The New Law Brings Albania Closer to International Standards, cit.

(52) E. HOXHA, op. cit.

(53) Ibid.

(54) Ibid.

(55) R. PESHKOPIA, op. cit.

(56) EASO, Asylum Applicants from the Western Balkans ‒ Comparative Analysis of Trends, Push-Pull Factors and Responses, 2013, available at

www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0213708ENC.pdf.

(57) www.albania.iom.int.

(58) Freedom House Report on Albania, cit.

(59) Law no. 8432/1998, cit., art. 10, para. 1; ivi, art. 1/1, para. 3.

(60) Law no. 121/2014, cit., art. 3, let. ç).

(61) R. PESHKOPIA, op. cit.; Raportet e avokatit te populli, cit.; A. RASHA, op. cit.

(62) Ombudsman Reports, cit.; A. RASHA, op. cit.

(63) Law no. 10/2021, cit., art. 2.

(64) R. PESHKOPIA, op. cit.

(65) Ibid.

(66) Staff, Transportonte klandestinë / Fuoristrada bie 100 m në humnerë në Gramsh! vdesin 2 sirianë, 7 të plagosur! Pranga shoferiti, in shqiptarja.com, 23 February 2020.

(67) Staff, Why Did the Kosovo War Start?, in The Week, 2 April 2019.

(68) M. RAY, Kosovo Conflict, in Encyclopedia Britannica.

(69) R. PESHKOPIA, op. cit.

(70) Ibid.

(71) M. DHIMA, Albania, Macedonia Opened Their Arms to Kosovo Refugees, in Agencia EFE, 22 March 2019.

(72) P. KINGSLEY, Highly Secretive Iranian Rebels Are Holed Up in Albania. They Gave Us a Tour, in New York Times, 16 February 2020.

(73) N. VITJON, ‘Forgotten’ Mujahedins Resurface in Albania, 2021.

(74) F. MEJDINI, Iranian Opposition Ex-Fighters ‘Transferred to Albania’¸ in BalkanInsight, 26 August 2016.

(75) Annual Report of the Albanian Ombudsman, 2017.

(76) Law no. 121/2014, cit., art. 24, para. 2.

(77) A. RASHA, op. cit.

(78) Ibid.

(79) S. GÜNCELLEME, FETÖ’cü Harun Çelik, Arnavutluk’tan Türkiye’ye getirildi, in CNN Türk, 2 January 2020.

(80) V. KARAJ, ‘Azil- azil’: Harun Çelik u dëbua me forcë pas një ndalese në Ambasadën turke, in Reporter.al, 9 January 2020.

(81) Ibid.

(82) Ibid.

(83) Law no.121/2014, cit.

(84) Ibid.

(85) A.E. TAYLOR, EU Reminds Albania of Human Rights Obligations regarding Deportation of Harun Çelik, in exitnews, 13 January 2020.

(86) Request for Interpellation with the Internal Minister Sandër Lleshaj by Member of Parliament, Artur Roshi, available at www.parlament.al/Kerkese/Details/103.

(87) Available at www.youtube.com/watch?v=qvQhGzsKsJg.

(88) Law no. 7895/1995, of 27 January 1995, Penal Code of the Republic of Albania, art. 11, para. c.

(89) E. HOXHA, op. cit.

(90) Constitution of Albania (1998), available at www.pp.gov.al/web/kushtetuta_2016_1082.pdf.

(91) Ibid.

(92) ECHR, Guide on the Case Law of the European Convention of Human Rights ‒ Immigration, December 2020, section 3, subsection A.

(93) ECHR (Grand Chamber), judgment 21 November 2019, application no. 47287/15, Ilias and Ahmed v. Hungary.

(94) ECHR (Grand Chamber), judgment 13 December 2012, application no. 22689/07, De Souza Ribeiro v. France; ECHR (Fifth Section), judgment 25 June 2020, application no. 9347/14, Moustahi v. France.

(95) ECHR, Guide on the Case Law of the European Convention of Human Rights ‒ Immigration, cit.

(96) F. ABRAHAMS, Human Rights in Post-Communist Albania. Human Rights Watch, 1996.

(97) Staff, Albania Should End Refugees’ Suffering of Hunger and Violence, in reliefweb, 10 May 2020.

Downloads

Botuar

2022-02-06

Si të citoni

Roshi, A. . (2022). E drejta për azil në Shqipëri dhe politikat kundër migracionit të paligjshëm. Optime, 13(2), 217–234. https://doi.org/10.55312/op.v13i2.370

Numri

Seksioni

Articles