(1)
Roshi, A. . E Drejta për Azil Në Shqipëri Dhe Politikat kundër Migracionit Të paligjshëm. OPT 2022, 13, 217-234.