Roshi, Artela. 2022. “E Drejta për Azil Në Shqipëri Dhe Politikat kundër Migracionit Të paligjshëm”. Optime 13 (2):217-34. https://doi.org/10.55312/op.v13i2.370.