Roshi, A. . (2022) “E drejta për azil në Shqipëri dhe politikat kundër migracionit të paligjshëm”, Optime, 13(2), pp. 217–234. doi: 10.55312/op.v13i2.370.