[1]
A. . Roshi, “E drejta për azil në Shqipëri dhe politikat kundër migracionit të paligjshëm”, OPT, vol. 13, no. 2, pp. 217–234, Feb. 2022.