Roshi, A. . “E Drejta për Azil Në Shqipëri Dhe Politikat kundër Migracionit Të paligjshëm”. Optime, vol. 13, no. 2, Feb. 2022, pp. 217-34, doi:10.55312/op.v13i2.370.