Artikujt më të lexuar

Vëll. 13 No. 2 (2021): Optime
Optime
ISSN: 2220-461X
Vëll. 13 No. 2 (2021)
Botuar: 2022-02-07

Parandalimi dhe perceptimi i dukurive korruptive instancat e mbrojtjes sociale dhe krizat e garantizmit procesual penal

Gaspare Dalia
3-14

Kthim në elementet bazë: integriteti i zgjedhjeve si një kriter për pranimin e vendeve të ballkanit perëndimor në BE

Jasmina Dimitrieva
15-28

Përtej njohjes të ndërsjelltë: rregullat e ekipeve të përbashkëta të hetimit

Rosa Maria Geraci
29-40

Monitorimi i debatit për një pakt të ri për migracionin dhe azilin

Christopher Hein
41-57

Demokracia liberale: kushtëzim absolutist i shtetit të së drejtës apo pazar pluralist i BE-së

Anja Matwijkiw, Bronik Matwijkiw
59-74

Lufta kundër korrupsionit dhe pastrimit të parave: rrjetet kriminale dhe krahasim i modevele të parandalimit

Marco Naddeo
75-86

Shteti i së drejtës dhe standardet etike të prokurorëve ndërkombëtare

Anna Oriolo
87-100

Rruga e ballkanike e migracionit: një krize e pazgjidhur e BE-së?

Teresa Russo
101-110

Nga jurisdiksioni i Gjykatës së Lartë tek kompetenca e Gjykatës së Posaçme: sfida e sistemit Gjyqësor Shqiptar kundër korrupsionit të lartë qeveritar

Ismail Tafani
111-122

Emigrantët dhe emigracionet në partnertetin e përtërirë euro-mesdhetar: një drejtim i re për BE-në?

Alessandro Tomaselli
123-134

Asset recovery: theksi i ri nga kombet e bashkuara në luftën kundër korrupsionit

Stefano Busillo
137-166

Rregulloret e krimit kibernetik: nevojë për një qasje të re ndërkombëtare?

Natasa Doneva
167-180

Lufta kundër korrupsionit në nivel “rajonal”: grupi i shteteve kundër korrupsionit (GRECO)

Emanuele Vannata
181-198

Krimigracioni: drejt një forme të re diskriminimi?

Andrea Memoli
201-215

E drejta për azil në Shqipëri dhe politikat kundër migracionit të paligjshëm

Artela Roshi
217-234
Shiko të gjithë numrat