Kontakte

Kërkoni më shumë informacion? Keni pyetje të mbetura pa përgjigje? Na kontaktoni në çdo kohë. Do të përpiqemi tju japim përgjigje sa më shpejt.

Kontakti Kryesor

Prof. Dr. Romeo Gurakuqi

Kontakti i Suportit

Admin